Zastosowanie Technologii Informatycznych w Zarzadzaniu Wiedza

- Orlowski, Cezary; Kowalczuk, Zdzislaw; Szczerbicki, Edward