The association of body mass index with health-related quality of life: an exploratory study in a multiethnic Asian population

- Wee, Hwee-Lin; Cheung, Yin-Bun; Thumboo, Julian; Loke, Wai-Chiong; Tan, Chee-Beng; Chow, Mun-Hong; Li, Shu Chuen; Fong, Kok-Yong; Feeny, David; Machin, David; Luo, Nan