Three-in-One oxygen vacancies: whole visible-spectrum absorption, efficient charge separation, and surface site activation for robust CO2 photoreduction

- Yu, Hongjian; Li, Jieyuan; Zhang, Yihe; Yang, Songqiu; Han, Keli; Dong, Fan; Ma, Tianyi; Huang, Hongwei