Surface-halogenation-induced atomic-site activation and local charge separation for superb CO₂ photoreduction

- Hao, Lin; Kang, Lei; Huang, Hongwei; Ye, Liqun; Han, Keli; Yang, Songqiu; Yu, Hongjian; Batmunkh, Munkhbayar; Zhang, Yihe; Ma, Tianyi