Ferroelectric polarization promoted bulk charge separation for highly efficient CO₂ photoreduction of SrBi₄Ti₄O₁₅

- Tu, Shuchen; Zhang, Yihe; Reshak, Ali H.; Auluck, Sushil; Ye, Liqun; Han, Xiaopeng; Ma, Tianyi; Huang, Hongwei