Development of an e-learning research module using multimedia instruction approach

- Kowitlawakul, Yanika; Chan, Moon Fai; Tan, Sharon Swee Lin; Soong, Alan Swee Kit; Chan, Sally Wai Chi