Public private partnership in China

- Ke, Yongjian; Wang, SouQing