Online remote monitoring of explosives by optical fibres

- Ruan, Shuai; Chen, Yizhao; Zhang, Peng; Pan, Xuanzhao; Fang, Cheng; Qin, Anjun; Ebendorff-Heidepriem, Heike; Tang, Ben Zhong; Tang, Youhong; Ruan, Yinlan