An optical fibre sensor for remotely detecting water traces in organic solvents

- Han, Mengke; Chen, Ming; Ebendorff-Heidepriem, Heike; Fang, Cheng; Qin, Anjun; Zhang, Hu; Tang, Ben Zhong; Tang, Youhong; Ruan, Yinlan