Modeling stockout risk and JIT purchasing in ready-mixed concrete batching plants

- Wu, Min; Shen, Qiping; Xu, Maozeng; Wu, Desheng