Validation of the functional assessment of cancer therapy-gastric module for the Chinese population

- Zhou, Hui Jun; So, Jimmy B. Y.; Yong, Wei Peng; Luo, Nan; Zhu, Feng; Naidoo, Nasheen; Li, Shu Chuen; Yeoh, Khay Guan