Empirical evidence of the continuing improvement in cost efficiency of an endoscopic surveillance programme for gastric cancer in Singapore from 2004 to 2010

- Zhou, Hui Jun; Li, Shu Chuen; Naidoo, Nasheen; Zhu, Feng; Yeoh, Khay Guan