Genome-wide association study identifies FCGR2A as a susceptibility locus for Kawasaki disease

- Khor, Chiea Chuen; Davila, Sonia; Wong, Tien Yin; Pang, Junxiong; Mitchell, Paul; Cimaz, Rolando; Dahdah, Nagib; Cheung, Yiu-Fai; Huang, Guo-Ying; Yang, Wanling; Park, In-Sook; Lee, Jong-Keuk; Breunis, Willemijn B.; Wu, Jer-Yuarn; Levin, Michael; Burns, Jane C.; Burgner, David; Kuijpers, Taco W.; Hibberd, Martin L.; Attia, John; Scott, Rodney; Holliday, Elizabeth; Lee, Yi-Ching; Shimizu, Chisato; Wright, Victoria J.; Yeung, Rae S. M; Tan, Dennis E. K.; Sim, Kar Seng; Wang, Jie Jin